Förenta Nationerna (FN) grundas 1945

Förenta Nationerna (FN) grundades 1945 i efterdyningarna av Andra världskriget, ett krig som hade lämnat världen i ruiner och lett till förlusten av miljontals liv. I ett försök att undvika upprepning av sådana katastrofer och främja internationell fred och säkerhet, enades representanter från 50 länder i San Francisco för att underteckna FN-stadgan. Denna handling markerade…

Läs mer

Penicillinet 1942

Penicillinet, det första äkta antibiotikumet som användes för att bekämpa bakteriella infektioner, revolutionerade medicinvetenskapen och har räddat otaliga liv sedan dess introduktion. Dess upptäckt tillskrivs ofta Alexander Fleming, en skotsk bakteriolog, som 1928 observerade att mögelsvampen Penicillium notatum hade förmågan att döda bakterier. Denna banbrytande upptäckt ledde dock inte omedelbart till utvecklingen av ett användbart…

Läs mer

Andra världskriget 1939 – 1945

Andra världskriget, som pågick från 1939 till 1945, var den mest förödande konflikten i mänsklighetens historia. Kriget involverade de flesta av världens nationer, inklusive alla stormakter, organiserade i två motsatta militära allianser: de Allierade och Axelmakterna. Kriget spred sig över hela världen men hade sina huvudsakliga slagfält i Europa, Nordafrika, Asien och Stilla havet. Det…

Läs mer

Den stora depressionen inleddes 1929

Den stora depressionen, som inleddes 1929, var en katastrofal ekonomisk nedgång som drabbade inte bara USA utan hela världen. Denna period av ekonomisk turbulens, som varade fram till början av 1940-talet, är betraktad som den värsta och längsta ekonomiska krisen i det moderna industrisamhällets historia. Den hade djupgående effekter på samhällen över hela världen, ledde…

Läs mer

Brittiska imperiet störst cirka 1920

Runt 1920 nådde det Brittiska imperiet sin största geografiska utsträckning och blev därmed det största imperiet i världshistorien. Vid denna tidpunkt kontrollerade Storbritannien territorier på alla bebodda kontinenter, inklusive omfattande områden i Afrika, Asien, Amerika och Oceanien. Det ofta citerade uttrycket ”solens imperium”, som syftar på att solen aldrig gick ner över det Brittiska imperiet,…

Läs mer

Allmän rösträtt i Sverige 1919

Införandet av allmän rösträtt i Sverige 1919 markerar en betydande milstolpe i den svenska demokratins utveckling. Efter år av politisk kamp och samhälleliga förändringar, antog Sverige lagar som utökade rösträtten till att inkludera nästan alla vuxna män och kvinnor, vilket lade grunden för ett mer inkluderande och representativt politiskt system. Denna förändring var inte bara…

Läs mer

Ryska revolutionen 1917

Den Ryska revolutionen 1917 är en av de mest betydelsefulla händelserna i det tjugonde århundradet, som inte bara resulterade i det dramatiska slutet på det mer än trehundra år gamla Romanovtsardömet, utan också ledde till upprättandet av Sovjetunionen, världens första kommunistiska stat. Revolutionen bestod faktiskt av två distinkta händelser: Februarirevolutionen, som avsatte tsar Nikolaj II…

Läs mer

Albert Einsteins presenterar relativitetsteorin 1915

Albert Einsteins relativitetsteorier, den speciella (1905) och den allmänna (1915), representerar några av de mest djupgående bidragen till modern fysik och vår förståelse av universum. Dessa teorier utmanade och utvecklade de klassiska fysikens lagar som hade dominerat vetenskaplig tänkande sedan Isaac Newtons tid. Einsteins arbete gav inte bara nya insikter om tid, rum, massa, energi…

Läs mer

Första världskriget 1914 – 1918

Första världskriget, som ägde rum mellan 1914 och 1918, var en av de mest förödande konflikterna i mänsklighetens historia och markerade en vattendelare i det moderna samhällets utveckling. Det kännetecknades av sin oöverträffade skala och brutalitet, med användningen av nya teknologier som ledde till massdöd på ett sätt som världen aldrig tidigare skådat. Kriget, ofta…

Läs mer

T-forden introduceras 1908

Den 1 oktober 1908 introducerade Henry Ford och Ford Motor Company Model T, mer känt som T-forden, vilken kom att revolutionera bilindustrin och den amerikanska samhällsstrukturen. Denna bil var inte bara ett tekniskt framsteg utan också en symbol för den industriella innovationen och demokratiseringen av personlig transport. T-forden gjorde det möjligt för den genomsnittlige amerikanen…

Läs mer