Dinosauriernas tidsålder

Dinosauriernas tidsålder, känd som Mesozoikum, sträcker sig över en enorm tidsperiod som började för cirka 252 miljoner år sedan och avslutades för ungefär 66 miljoner år sedan. Denna era är indelad i tre perioder: Trias, Jura och Krita. Det är under dessa perioder som dinosaurierna inte bara uppstod utan även dominerade jordens ekosystem, innan deras…

Läs mer

Sodom och Gomorra

Sodom och Gomorra är två av de mest omtalade och symboliskt laddade städerna i den bibliska traditionen, belägna i närheten av Döda havet. Dessa städer, som omnämns i Första Moseboken (Genesis) i Gamla testamentet, har blivit synonyma med synd och gudomlig bestraffning, och deras öde tjänar som en kraftfull berättelse om rättvisa och moral i…

Läs mer

Slaget vid Poltava den 28 juni 1709

Slaget vid Poltava den 28 juni 1709 markerar en vändpunkt inte bara i det stora nordiska kriget utan också i historien om de europeiska maktförhållandena. Denna drabbning vid staden Poltava, i vad som idag är Ukraina, stod mellan en svensk armé under ledning av fältmarskalk Carl Gustaf Rehnskiöld och en rysk armé under befäl av…

Läs mer