Den Ryska revolutionen 1917 är en av de mest betydelsefulla händelserna i det tjugonde århundradet, som inte bara resulterade i det dramatiska slutet på det mer än trehundra år gamla Romanovtsardömet, utan också ledde till upprättandet av Sovjetunionen, världens första kommunistiska stat. Revolutionen bestod faktiskt av två distinkta händelser: Februarirevolutionen, som avsatte tsar Nikolaj II och inrättade en provisorisk regering, följt av Oktoberrevolutionen, där Bolsjevikpartiet under ledning av Vladimir Lenin tog makten.

Ryska revolutionen 1917

Bakgrund

Ryssland i början av 1900-talet var ett samhälle i djup kris. Trots att det var en av Europas största stormakter, var landet ekonomiskt efterblivet jämfört med sina västerländska grannar. Större delen av befolkningen var fattiga bönder som arbetade under feodala förhållanden, medan en liten elit av adelsmän och industrimagnater kontrollerade landets rikedomar. Tsar Nikolaj II, vars autokratiska styre var ineffektivt och omodernt, visade sig oförmögen att hantera de sociala, ekonomiska och politiska problemen som plågade Ryssland.

Februarirevolutionen

Missnöjet kokade över i mars 1917 (enligt den julianska kalendern som då användes i Ryssland, vilket motsvarar februari i den gregorianska kalendern), drivet av svåra nederlag och enorma förluster under första världskriget, matbrist och allmän missnöje med tsarstyret. Revolutionen började med strejker och demonstrationer i huvudstaden Petrograd (nuvarande Sankt Petersburg) och ledde snabbt till att tsaren abdikerade. En provisorisk regering, bestående av moderata socialistiska och liberala element, inrättades för att styra landet.

Oktoberrevolutionen

Den provisoriska regeringen lyckades inte lösa Rysslands djupgående problem och blev alltmer impopulär. Det skapade ett vakuum som Bolsjevikpartiet, en radikal marxistisk grupp ledd av Vladimir Lenin, utnyttjade. Bolsjevikerna lovade ”fred, bröd och mark” till det krigströtta och fattiga folket, vilket vann dem betydande stöd.

I oktober (november enligt den gregorianska kalendern) 1917 genomförde Bolsjevikerna en kupp och störtade den provisoriska regeringen i en relativt oblodig omvälvning. Lenin och hans anhängare tog kontroll över statens institutioner och införde snabbt radikala förändringar, inklusive förstatligande av mark och industri och förhandlingar för att dra sig ur första världskriget.

Efterdyningar

Bolsjevikernas maktövertagande följdes av en lång och blodig inbördeskrig mellan de ”röda” (bolsjevikerna) och de ”vita” (en koalition av monarkister, nationalistiska och utländska styrkor). Trots enorma odds lyckades Bolsjevikerna, under Lenins och senare Josef Stalins ledning, konsolidera sin makt och grundade Sovjetunionen 1922.

Den Ryska revolutionen förändrade världshistoriens gång genom att skapa en global supermakt baserad på kommunistiska principer, vilket satte scenen för det kalla kriget och formade internationella relationer under större delen av det tjugonde århundradet. Revolutionens arv är komplext, och dess bedömning varierar beroende på ideologiska och historiska perspektiv, men dess betydelse som en vändpunkt i modern historia är obestridlig.

admin Historiska händelser

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *