Internet 1990

Internet, som vi känner det idag, tog sina första andetag i början av 1990-talet, men dess rötter sträcker sig tillbaka till forskningsprojekt och teknologiska utvecklingar under de sena 1960-talen. En milstolpe i internets historia uppnåddes 1990 när Tim Berners-Lee, en brittisk forskare vid Europeiska organisationen för kärnforskning (CERN) i Schweiz, lade grunden till World Wide…

Läs mer

Apartheid avskaffas 1994

Apartheidsystemets avskaffande i Sydafrika 1994 markerar en av de mest betydelsefulla händelserna i landets och världens historia. Efter nästan fem decennier av institutionaliserad rasåtskillnad och förtryck mot den svarta majoritetsbefolkningen tog en era av omfattande social och politisk förändring sin början. Denna historiska vändpunkt kom inte över en natt utan var resultatet av åratal av…

Läs mer

11:e september 2001

Den 11:e september 2001 är ett datum som har etsat sig fast i det kollektiva medvetandet världen över som en av de mörkaste och mest ödesdigra dagarna i modern historia. Denna dag inträffade en serie samordnade terroristattacker mot USA, som inte bara skakade nationen till dess grundvalar utan också hade långtgående konsekvenser för global politik,…

Läs mer

Webb 2.0

Webb 2.0 möjliggjort nya former av kollektivt skapande och kunskapsdelning, som exemplifieras av Wikipedia och open source-rörelsen. Det har också bidragit till framväxten av delningsekonomi genom plattformar som Airbnb och Uber. Karakteristika för Webb 2.0 Interaktivitet: En av de mest framträdande aspekterna av Webb 2.0 är dess fokus på användargenererat innehåll och interaktivitet. Användarna gick…

Läs mer

Human Genome Project (HGP)

Human Genome Project (HGP), som fullbordades 2003, är en av de största vetenskapliga bedrifterna i modern tid. Det var ett ambitiöst internationellt forskningssamarbete med målet att kartlägga och förstå alla gener i människans DNA. Projektet initierades officiellt 1990 och involverade tusentals forskare från olika länder och institutioner. Genom detta monumentala arbete har forskare lyckats presentera…

Läs mer

Första järnvägen i England

Den första järnvägen i England markerade en viktig milstolpe i den industriella revolutionen, vilket förändrade transportsättet, ekonomin och det sociala livet i landet. Denna banbrytande innovation lade grunden för den moderna järnvägstrafiken och revolutionerade människors och varors rörlighet. Stockton och Darlington Järnvägen (1825) Den första offentliga järnvägen i England som använde ånglok för att transportera…

Läs mer

Amerikanska revolutionen

Amerikanska revolutionen var en avgörande historisk händelse som ägde rum mellan 1765 och 1783. Den ledde till att tretton brittiska kolonier i Nordamerika vann sin självständighet från Storbritannien och bildade Förenta Staterna. Revolutionen hade sina rötter i kolonisternas missnöje med brittiskt styre, inklusive höga skatter utan politisk representation, och sträckte sig över både politiska och…

Läs mer

Första världskriget

Första världskriget, även känt som det Stora kriget, var en global konflikt som huvudsakligen utkämpades i Europa mellan 1914 och 1918. Det involverade världens stora stormakter, som var indelade i två motsatta allianser: Ententen (senare känd som de allierade) som främst bestod av Frankrike, Ryssland, och Storbritannien, och Centralmakterna, som främst inkluderade Tyskland, Österrike-Ungern och…

Läs mer

Franska revolutionen

Franska revolutionen, som ägde rum mellan 1789 och 1799, var en period av radikala sociala och politiska förändringar i Frankrike som hade långtgående effekter på hela världen. Revolutionen markerade slutet på absolut monarki, upphävandet av feodalismen och födelsen av modern demokrati. Orsaker till revolutionen Revolutionen hade sina rötter i en kombination av ekonomiska, sociala och…

Läs mer

Brittiska imperiet

Brittiska imperiet, en global makt under 16:e till 20:e århundradet, började sin expansion under den sena Tudorperioden med etableringen av de första överhavsbesittningarna i Nordamerika och Västindien. Under 1700-talet och efterföljande århundraden växte imperiet exponentiellt, drivet av upptäcktsresor, militära erövringar, och en stark marin. Det utvecklades till världens största imperium, ”där solen aldrig gick ned”,…

Läs mer